woensdag 15 oktober 2014

Echipangano Yanaanweene - Het Nieuwe Testament in het Ellomwe

Op 4 oktober is het eerste exemplaar van het Ellomwe Nieuwe Testament officieel overhandigd aan een vertegenwoordiger van de Ellomwe bevolking. Een historisch moment! Zonder uw ondersteuning was dit niet mogelijk geweest. Heel hartelijk dank daarvoor!

Impressies van een bijzondere dag...

Voorbereidingen in Blantyre om 5 uur 's morgens.
Een twee uur durende autorit naar Chiringa, een centrale plaats in het Llomwe gebied.Bij aankomst is het nog rustig en worden we begroet door een groepje kinderen.Maar al snel arriveren er meer mensen uit de wijde omtrek.
Een grote groep mensen, uit twee andere Llomwe provincies, arriveert per truck.Een tijd van begroeten volgt. Veel mensen heb ik eerder ontmoet tijdens bezoeken aan hun dorp. Het is een speciaal weerzien! Ze vinden het fantastisch om nu ook Arjan, de kinderen en familie uit Nederland te ontmoeten. 
Ralph vermaakt zich ondertussen met de kinderen uit het dorp.En Quinn zet z'n eerste stapjes.


Sommigen maken van de gelegenheid gebruik om hun spullen te verkopen.


Ondertussen zijn de laatste voorbereidingen aan de gang.

Zo'n twee uur later zijn onze eregasten aanwezig en heeft iedereen een plekje gevonden.

Een tijd van dankzegging met veel dans, zang, toneel en toespraken volgt.Onze eerste eregast heeft een belangrijke positie binnen de Llomwe christelijke gemeenschap.


Onze tweede eregast representeert als dorpshoofd de Llomwe bevolking.


Onze buitenlandse gasten.


Mijn Ellomwe toespraak en de eerste publieke lezing uit het Ellomwe Nieuwe Testament. 
(Mijn collega's hadden mij daarvoor naar voren geschoven, omdat ze de gemeenschap wilden aanmoedigen de Bijbel in de eigen taal te lezen, in de zin van 'Als een Nederlander uit onze Bijbel kan lezen, moeten wij dat zeker doen.' Veel mensen schamen zich namelijk nog steeds voor hun taal, omdat zij daarmee zo lang zijn gediscrimineerd.) Vervolgens de overhandiging van het eerste exemplaar aan de directeur van het Malawiaanse Bijbelgenootschap......aan de vertegenwoordiger van de Llomwe kerken...


...aan de vertegenwoordiger van de Llomwe bevolking.En daarna de verspreiding van de eerste Bijbels.Een hele bijzondere dag voor het vertaalteam,


het Malawiaanse Bijbelgenootschap


en ons gezin.